GİZLİLİK

GRİ Finansal Teknolojiler A.Ş. (“GRİ Finansal Teknolojiler” veya “Şirket”) olarak gizliliğinize önem veriyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesine göre, “Tüm gerçek kişiler, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.”. Anayasal bir hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, GRİ Finansal Teknolojiler, kişisel verilerini işlediği tüm gerçek kişilerin verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte, tüm tedbirleri almakta ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir.

Bu doğrultuda Şirketimizin elde ettiği kişisel verilerinizi gizli tutmaktayız. Bu bağlamda kişisel verilerinizin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, veri sahibi olarak haklarınıza zarar gelmemesi ve kişisel verilerin korunabilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Kişisel verilerinizin bulunduğu tüm sistem ve yazılımlar gerekli olduğu durumlarda güncellenmekte ve devamlı olarak yenilenmektedir. Üst düzey koruma sağlanması için teknolojik gereklilikleri yerine getirilmekte ve verilerin gizliliği için gerekli tüm standartlara uygunluk sağlanmaktayız.
GRİ Finansal Teknolojiler olarak, kişisel verilerinizi yalnızca işlenmesini gerektiren süre kadar işliyor ve kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren hukuki sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizi imha ediyoruz.
Şirketimizin yürüttüğü kişisel veri işleme faaliyeti özelinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 10’a istinaden hazırlanmış detaylı aydınlatma metinlerini aşağıdaki linklerden inceleyebilirsiniz: